Sənaye xəbərləri

  • Mürəkkəb ekran çapında ən vacib materialdır və bütün çap prosesində son dərəcə əhəmiyyətli bir yer tutur. Kağız, metal, plastik, şüşə, ağac, keramika və müxtəlif tekstil və s. Kimi ekran çap obyektləri kifayət qədər genişdir. Bu səbəbdən mürəkkəbin performansının düzgün başa düşülməsi hamar ekran çapı üçün əvəzolunmaz şərtdir.

    2021-03-25

  • Tipik bir ekran çap mürəkkəbi boş bir pastadır və yaxşı tiksotropiyaya malikdir (mürəkkəb istirahət edərkən axıcılığı zəifdir və xarici qüvvəyə məruz qaldıqdan sonra mürəkkəbin axıcılığı kəskin şəkildə artır).

    2021-03-25

 1